Opći uvjeti poslovanja

- Uvjeti korištenja Oktahost usluga podrazumijevaju uvjete pod kojima Oktahost pruža usluge hostinga i dediciranih servera na ovim internet stranicama. Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možete prihvatiti uvjete korištenja, nećete biti u mogućnosti koristiti usluge koje pruža tvrtka OktaTech (Oktahost). Narudžbom hosting paketa ili dediciranog servera, te korištenjem ovih web stranica (www.oktahost.eu) korisnik izjavljuje da je pročitao i da prihvaća ove uvjete korištenja.

- Nije dopušteno objavljivanje vlastitih i tuđih osobnih podataka na stranicama oktahost.eu. Osobni podaci podrazumijevaju: adresa, e-mail adresa, broj telefona. Za usluge koje su ostvarene putem stranica www.oktahost.eu, transakcija se odvija između korisnika i tvrtke OktaTech. Oktahost web hosting i dedicirani serveri osiguravaju uslugu web hostinga i dediciranih servera. Oktahost zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju da Oktahost procijeni da se usluga ne koristi na prikladan način. Oktahost zadržava pravo da odbije uslugu i/ili pristup bilo kojem korisniku na osnovu vlastite procjene. Oktahost ima pravo (bez prethodnog upozorenja i objašnjenja) ograničiti aktivnosti korisnika, ukloniti usluge i ponude korisnika, upozoriti ostale korisnike usluga, te opomenuti, privremeno ili nepovratno zatvoriti korisnički račun, ukoliko korisnik krši Uvjete korištenja i Pravila privatnosti; ukoliko nismo u mogućnosti sa sigurnošću provjeriti osobne podatke korisnika; ukoliko aktivnosti korisnika mogu nanijeti štetu ostalim korisnicima ili tvrtci OktaTech (Oktahost) www.oktahost.eu.

- Oktahost se obavezuje omogućiti korištenje zakupljenih usluga na najbolji mogući način, sa specifikacijama koje su navedene na www.oktahost.eu i pripadajućim paketima hosting i dediciranih servera. Korisnik koristi usluge i servise na vlastitu odgovornost. Oktahost nije odgovoran i ne daje garancije za eventualne štete koje korisnik može pretrpiti korištenjem Oktahost usluga. Oktahost nije odgovorn za podatke korisnika koji se nalaze na disku servera, te sam korisnik snosi odgovornost za nepostojanje backup kopije datoteka i za eventualnu štetu ili nestajanje korisnikovih datoteka. Korisnici koji koriste Oktahost usluge hostinga ili dediciranih servera nisu ovlašteni i ne mogu preprodavati zakupljene hostinge/dedicirane servere trećeim stranama. Usluga hostinga definira se kao omogućavanje korisniku da drži vlastite web sadržaje na pojedinom korisničkom računu za koji nisu vlasnici.

- Pretjerano iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima zabranjeno je i dovodi do ukidanja korisnikovog servera/hostigna bez najave. Korisnik se obavezuje da će prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sustav u cjelosti. Oktahost nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev koje mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem gore spomenutih pravila. Korisnik se obavezuje Oktahostu nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama koji je proizašao iz korisnikovog neprimjerenog košrištenja usluga. Otkazivanje usluge korisnici mogu ostvariti u bilo kojem trenutku, a naknade koje su plaćane tvrtka OktaTech (Oktahost) nema obavezu vratiti. Ukoliko korisnik želi promijeniti paket usluga hostinga ili dediciranog servera na veći, moguće je nadoplatiti isti u bilo kojem vremenskom periodu, počevši od zadnje uplate za trenutni paket usluga hostinga/dediciranog servera. Najava prelaska na veći paket obavezna je minimalno 5 dana unaprijed.

- Nedozvoljene aktivnosti i sadržaji:
Vrijeđanje, uznemiravanje, vulgarne poruke i prijetnje drugim korisnicima, poruke u kojima se potiče vjerska, rasna ili bilo koja druga netrpeljivost; slanje poruka i datoteka koji su zaštićeni autorskim pravima ili sadrže viruse i slične programe i datoteke koje mogu nanijeti štetu bilo sustavu www.oktahost.eu ili tvrtci OktaTech, bilo njihovim korisnicima; kršenje bilo kakvih zakonskih propisa; kopiranje, reproduciranje, preuzimanje ili distribuiranje podataka s ovih stranica djelomično ili u cijelosti, kao i bilo koje kršenje autorskih prava vezano uz www.oktahost.eu. Zabranjeni su nelegalni materijali, djela zaštićena autorskim pravima, dijeljenje i nelegalno reproduciranje i prodaja komercijalnih audio, video ili glazbenih datoteka, kao i svaki drugi materijal/softver koji je u suprotnosti sa zakonskom regulativom. Zabranjen je warez, piratski softver, hacking, razbijanje passworda, te korisnikovo držanje stranica u sustavu oktahosta koje objavljuju linkove na spomenute materijale ili upute kako se oni koriste. Zabranjeno je slanje neželjenih e-mailova na veći broj adresa (spam). Oktahost zadržava pravo podnošenja kaznene prijave i ukidanja svih pružanih usluga protiv korisnika koji se ne pridržava navedenih zabranjenih aktivnosti i sadržaja, te će kaznenu prijavu protiv takvog korisnika podnijeti nadležnim institucijama i u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

- OktaTech (Oktahost) može djelomično ili u potpunosti promijeniti bilo koji od ovih uvjeta. Promjene stupaju na snagu odmah nakon objave na ovim stranicama (o čemu će korisnici biti obaviješteni). Nakon promjene Uvjeta korištenja, korisnici su u obavezi prihvatiti sve promjene i pridržavati se istih, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga koje pruža tvrtka OktaTech (Oktahost).

OktaTech, Dipl.-Ing. Univ. Alen Dod, Lohengrinstr 33., 82110 Germering, SR Njemačka